Vznik Mistrovství ČR ve znalostech Bible a jeho propojení s Jeruzalémem

(obrazové zpravodajství ze všech předchozích Mistrovství naleznete na www.bibleprague.cz v sekci fotogalerie)

 

Okolnosti vzniku Mistrovství ČR ve znalostech Bible jsou velmi zajímavé. Všechno začalo v létě 1998 na Křesťanské konferenci v Praze, kde byl jedním z hostujících kazatelů Robert Stearns z USA. Po svém kázání vyzval všechny, kdo mají srdce pro Izrael a jeho lid, aby šli dopředu. Bylo nás tak odhadem asi 30 nebo 40. Ke každému měl Robert zprávu, prorocké slovo. Nám, mé milé manželce Darince a mě řekl, že budeme mostem, dálnicí mezi Izraelem a Českou republikou. Byli jsme z toho šokovaní, ne z důvodu, že by nás to tak moc překvapilo - v té době jsme měli za sebou již asi pátou návštěvu Izraele a měli jsme tam již dobré přátele - šokující pro nás bylo to, že nic takového Robert Stearns nevěděl, nikdy jsme ho předtím neviděli.

 

Další den konference pokračoval v podobném stylu. V průběhu svého kázání si Robert Stearns nás, moji ženu Darinku a mne opět vyvolal, nyní již samotně a žehnal nám v naplnění našeho poslání být tím mostem. Byli jsme z toho všeho a před tolika účastníky konference hodně překvapení a udivení. Na dovršení všeho nám okamžitě po tomto požehnání řekl pastor Křesťanského společenství Dan Drápal, že pojedeme na podzim do Jeruzaléma na celosvětovou křesťanskou konvokaci organizovanou Tomem Hessem. Bylo toho najednou doopravdy hodně – k tomu jsme vlastně vůbec nevěděli, co to slovo konvokace znamená.

 

V září 1998 jsme skutečně na tuto konvokaci jeli. Bylo to krásné setkání křesťanů z více než 180 zemí. Součástí sedmidenního programu byly i skupinové modlitby za jednotlivé brány starého Jeruzaléma. Spolu s Darinkou jsme šli do autobusu, který mířil k bytu před Jafskou bránu, kde jsme se modlili za mír pro Jeruzalém. Na závěr jsme se seznámili s majitelkou bytu, která byla překvapena, že jsme z České republiky. Pak jsme zase byli překvapeni my, když jsme se dozvěděli, že předkové jejího amerického manžela pocházejí z Čech. Netrvalo dlouho a paní Roberta Hromasová, řekla, že je přesvědčená, že máme slyšet to, co nám chce říci. A tak jsme se poprvé dozvěděli o Mistrovství světa ve znalostech Bible. Tím začalo naše první setkání z mnohých.

 

Roberta nám řekla, jak to vše začalo. V Izraeli probíhá už hodně dlouho soutěž ve znalosti Bible, pochopitelně bez Nového zákona. Vítěz je v Izraeli velmi vážená a považovaná osoba. Studium Bible a uplatňování Božího slova v každodenním životě by mělo být i naší křesťanskou prioritou.

 

Paní Hromasová je dlouholetou ředitelkou American Christian Trust a je autorkou řady knih mj. Cestovní pas pro Bibli a také 52 způsobů jak naučit vaše dítě se modlit. Tato její knížka byla přeložena i do češtiny.

 

V Jeruzalémě jsme pak ve zbývajících dnech spolu strávili ještě několik setkání v trvání řady hodin. A vskutku jsme nabyli přesvědčení, že bychom měli v České republice s pořádáním Mistrovství ČR ve znalostech Bible začít. Vrátili jsme se do Prahy s touto vizí a začal jsem konat kroky, které po návštěvě ředitele České biblické společnosti ThDr Jiřího Lukla a Jiřího Drejnara, ředitele Mezinárodní biblické společnosti vedly až k mému pozvání na zasedání Biblického fóra. Tam podpořil myšlenku uskutečnění této soutěže v České republice i představitel Biblické jednoty Pavel Tůma. Tak jsme vytvořili řídicí výbor tvořený výkonným ředitelem české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ)Karlem Sedláčkem, ředitelem České biblické společnosti Pavlem Novákem a ředitelem české pobočky Scripture union Martinem Hejlem.

V součsné době je řídicí výbor tvořen Karlem Sedláčkem za ICEJ, ředitelem the Bible Society in Israel Victorem              Kalisherem a pasorem International Christian Community v dánské Kodani. 

 

Vize, která vznikla v Jeruzalémě, byla úspěšně přenesena do České republiky. V současnosti bylo v České republice uskutečněno sedm Mistrovství ve znalostech Bible. V osmém, Evropském mistrovství již byli účastníci z Litvy, Bulharska, Ukrajiny, Slovenska, Holandska, Švýcarska a USA. Je zřejmé, že není problém překonat jazykovou barieru.

 

Velmi si cením přístupu soutěžících, jejich zapálenosti pro Bibli a její poselství. Věřím, že jejich proměněné životy osloví svým svědectvím mnoho lidí a nejenom v jejich nejbližším okolí. Jsem rád, že se nám daří spolupracovat s médii a naplňovat tak jeden z hlavních cílů tohoto mistrovství – obrátit pozornost lidí v této zemi ke Knize knih.

 

Bible ve svém Starém a Novém zákoně spojuje židy s křesťany. Máme stejného Boha, máme hodně blízké hodnoty. Můžeme se společně těšit z košatosti a darů stromu vyrůstajícího ze stejných kořenů, zalévaného porozuměním a láskou.

 

Obrazy mluví více než slova, proto Vám doporučujeme se podívat na web stránku www.bibleprague.cz , kde v sekci fotogalerie je zachycena celá obrazová historie Mistrovství ČR ve znalostech Bible.

 

 

Přeji Vám vše dobré

 

Za řídicí výbor

 

Karel Sedláček, ředitel Mezinárodního mistrovství ve znalostech Bible Jeruzalém Praha 2018

 

 

 

Kontaktujte nás