Místo a datum konání Mistrovství

 
 
 

 

Mistrovství ve znalostech Bible se bude konat 13.5.2018 v prostorách Senátu Parlamentu ČR, jakožto tradičním místem pro konání Mistrovství ČR ve znalostech Bible od roku 2005. První, dopolední, písemná a individuální část Mistrovství bude v Zasedacím sále Senátu, druhá, odpolední a týmová část se pak odehraje v Rytířské - Hlavní síni Senátu.

 

Sídlo Senátu je na přiložené mapce. Nejjednodušší cesta je metrem na stanici Malostranská. Zde po opuštění eskalátorů metra se dejte hned vpravo a po průchodu malým parkem zahněte při východu z něho doleva na Valdštejnskou ulici. Z východu parku je to Valdštejnskou ulicí cca 500 metrů

 

Časový rozvh:

1.        8,30 Vstup do sídla Senátu pro soutěžící z Valdštejnské ulice – Bod č.2 na přiložené mapě (prosím vezměte si Občanský průkaz)  k registraci. Není potřeba přicházet dříve, potřebujeme určitý čas na přípravu všech prostor.

2.        9,30 Oficiální zahájení Mistrovství v Jednacím sále Senátu

3.        11,00 Ukončení první – individuální části Mistrovství

4.        11,00 - 13, 00 Přestávka na oběd. Můžete využít řady stravovacích možností v restauracích v okolí, nebo navštívit přilehlou krásnou zahradu a sníst přinesené zásoby… 

5.        13,00 Vstup do sídla Senátu pro soutěžící a hosty z Valdštejnského náměstí k zahájení finálové části Mistrovství – pozor jde o změnu vstupu – nyní bude používán vchod označený bodem č.3 na přiložené mapě

6.        14,00 Začátek finálové části Mistrovství

7.        zhruba 16, 00 Závěr finále + hudební vystoupení houslisty A.Šonerta

8.        do zhruba 17,30 Společné setkání všech účastníků a hostů při rautu

9.        zhruba 18, 00 Odchod


Poznámka: Bod č. 1 je zastávka metra Malostranská

 

Mistrovství ve znalostech Bible se bude konat 13.5.2018 v prostorách Senátu Parlamentu ČR, jakožto tradičním místem pro konání Mistrovství ČR ve znalostech Bible od roku 2005. První, dopolední, písemná a individuální část Mistrovství bude v Zasedacím sále Senátu, druhá, odpolední a týmová část se pak odehraje v Rytířské síni Senátu.

Sídlo Senátu je na přiložené mapce. Nejjednodušší cesta je metrem na stanici Malostranská. Zde po opuštění eskalátorů metra se dejte hned vpravo a po průchodu malým parkem zahněte při východu z něho doleva na Valdštejnskou ulici. Z východu parku je to Valdštejnskou ulicí cca 500 metrů 

 

Podrobnější informace o průběhu Mistrovství najdete v sekci pravidla Mistrovství.

 

Kontaktujte nás