Místo a datum konání Mistrovství

Mistrovství ve znalostech Bible se bude konat 13.5.2018 v prostorách Senátu Parlamentu ČR, jakožto tradičním místem pro konání Mistrovství ČR ve znalostech Bible od roku 2005. První, dopolední, písemná a individuální část Mistrovství bude v Zasedacím sále Senátu, druhá, odpolední a týmová část se pak odehraje v Rytířské síni Senátu.

Sídlo Senátu je na přiložené mapce. Nejjednodušší cesta je metrem na stanici Malostranská. Zde po opuštění eskalátorů metra se dejte hned vpravo a po průchodu malým parkem zahněte při východu z něho doleva na Valdštejnskou ulici. Z východu parku je to Valdštejnskou ulicí cca 500 metrů k recepci Senátu,  která je označena na mapce červenou šipkou s písmenem A.

 

Podrobnější informace o průběhu Mistrovství najdete v sekci pravidla Mistrovství.

 

Kontaktujte nás