Porota ve složení: Darina Sedláčková, Pavel Novák (předseda), Martin Hejl

Porota ve složení: Darina Sedláčková, Pavel Novák (předseda), Martin Hejl